CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY CÔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ĐÃ ĐẾN THAM QUAN NHÀ MÁY.

  • 28/02/2022
  • R.E.P Biotech trong quá trình hình thành phát triển luôn có sự kết nối hợp tác với các Trường Đại học chuyên ngành chăn nuôi. Với mục tiêu gắn kết các thế hệ sinh viên về việc nghiên cứu các giải pháp ứng dụng sinh học trong phát triển ngành chăn nuôi, thủy sản … từ lý thuyết đến thực tiễn.

    Ngày 23/02/2022, Qúy Thầy Cô Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM đã có chuyến tham quan tại nhà máy R.E.P Biotech (Nhơn trạch 3, Đồng Nai). Kết thúc chuyến tham quan, PGS TS Nguyễn Tất Toàn – Phó hiệu trưởng Trường ĐH. Nông Lâm TP.HCM đã có đôi lời chia sẻ: “Được tham quan cơ sở vật chất và dịch vụ của công ty, Tôi thật sự ấn tượng về sự hiện đại, tính hệ thống, sự liên kết với cộng đồng về đầu ra của các sản phẩm, tầm nhìn xa trong việc hoạch định kế hoạch và chiến lược phát triển của công ty… với nền tảng này công ty sẽ phát triển vươn xa hiện tại & tương lai”.

    Chuyến tham quan là tiền đề quan trọng cho sự kết nối hợp tác lâu dài giữa R.E.P Biotech với trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh hoạt động thực tế, thực tập… và cơ hội phát triển ngành nghề cho sinh viên của trường sau này.