• HỘI THẢO KỸ THUẬT “GÓC NHÌN MỚI VỀ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI”
  HỘI THẢO KỸ THUẬT “GÓC NHÌN MỚI VỀ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI”

  16/11/2022

  HỘI THẢO KỸ THUẬT “GÓC NHÌN MỚI VỀ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI”

 • CƠ HỘI & THÁCH THỨC TỪ THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI HEO Ở VIỆT NAM
  CƠ HỘI & THÁCH THỨC TỪ THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI HEO Ở VIỆT NAM

  08/11/2022

  CƠ HỘI & THÁCH THỨC TỪ THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI HEO Ở VIỆT NAM

 • CÁCH TIẾP CẬN MỚI TỪ HỘI THẢO “SỬ DỤNG KHÁNG SINH CÓ KIỂM SOÁT - GIẢI PHÁP TẤT YẾU CHO TƯƠNG LAI” CỦA R.E.P BIOTECH
  CÁCH TIẾP CẬN MỚI TỪ HỘI THẢO “SỬ DỤNG KHÁNG SINH CÓ KIỂM SOÁT - GIẢI PHÁP TẤT YẾU CHO TƯƠNG LAI” CỦA R.E.P BIOTECH

  24/10/2022

  CÁCH TIẾP CẬN MỚI TỪ HỘI THẢO “SỬ DỤNG KHÁNG SINH CÓ KIỂM SOÁT - GIẢI PHÁP TẤT YẾU CHO TƯƠNG LAI” CỦA R.E.P BIOTECH

 • VIETSTOCK EXPO & FORUM 2022 ĐÃ TRỞ LẠI CÙNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU NHÀ TRIỂN LÃM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ
  VIETSTOCK EXPO & FORUM 2022 ĐÃ TRỞ LẠI CÙNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU NHÀ TRIỂN LÃM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

  27/09/2022

  VIETSTOCK EXPO & FORUM 2022 đã trở lại cùng sự tham gia của R.E.P Biotech

 • THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO, THAM QUAN GIAN HÀNG R.E.P TẠI TRIỂN LÃM ILDEX VIỆT NAM 2022
  THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO, THAM QUAN GIAN HÀNG R.E.P TẠI TRIỂN LÃM ILDEX VIỆT NAM 2022

  25/07/2022

 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  07/10/2022

  Từ ngày 12 – 14 tháng 10 năm 2022, R.E.P Biotech tham gia trưng bày gian hàng và tổ chức hội thảo tại Vietstock Expo & Forum 2022 diễn ra ở Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn – SECC, Quận 7, TP. HCM.