Tuyển dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Tuyển dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Tuyển dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Tuyển dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Tuyển dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P
Tuyển dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P
Báo giá

Tuyển dụng

TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC THÁNG 03/2019

TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC THÁNG 03/2019

Đăng lúc: 05-03-2019 01:43:01 PM

Đã xem: 169

Nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh, R.E.P Biotech thông báo tuyển dụng vị trí Trợ Lý GIám Đốc Tháng 03/2019

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ KHO THÁNG 03/2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ KHO THÁNG 03/2019

Đăng lúc: 05-03-2019 01:40:04 PM

Đã xem: 85

Để bắt kịp nhu cầu khách hàng và thị trường, R.E.P Biotech thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên thủ kho tháng 03/2019

Xem chi tiết

TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT THÁNG 03/2019

TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT THÁNG 03/2019

Đăng lúc: 05-03-2019 01:37:27 PM

Đã xem: 55

Để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất R.E.P Biotech thông báo tuyển dụng vị trí Công nhân sản xuất Tháng 03/2019

Xem chi tiết

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 03/2019

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 03/2019

Đăng lúc: 05-03-2019 01:33:39 PM

Đã xem: 187

Để phục vụ nhu cầu phát triển, mở rộng thị trường, R.E.P Biotech thông báo truyển dụng nhân viên kinh doanh

Xem chi tiết

TUYỂN TÀI XẾ LÁI XE TẢI - THÁNG 9/2018

TUYỂN TÀI XẾ LÁI XE TẢI - THÁNG 9/2018

Đăng lúc: 18-09-2018 10:43:09 AM

Đã xem: 323

Một công việc toàn thời gian, với một mức lương thu hút trong một nhóm nhỏ và những người thông minh. Bạn sẽ đào tạo...

Xem chi tiết

TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT - THÁNG 9/2018

TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT - THÁNG 9/2018

Đăng lúc: 18-09-2018 10:38:32 AM

Đã xem: 472

Một công việc toàn thời gian, với một mức lương thu hút trong một nhóm nhỏ và những người thông minh. Bạn sẽ đào tạo...

Xem chi tiết

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 9/2018

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THÁNG 9/2018

Đăng lúc: 18-09-2018 10:35:00 AM

Đã xem: 717

Nhân viên kinh doanh là người sẽ phụ trách phát triển sản phẩm chế phẩm sinh học (thuộc ngành hàng Nutrition) ở kênh phân...

Xem chi tiết
backtop