Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P
Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P
Báo giá

R.E.P FEED

Heo thịt

GROW

GROW

CHẾ PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO HEO 20 – 70Kg

Xem thêm
FINISH

FINISH

CHẾ PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO HEO 70 – Xuất

Xem thêm
COMPLEX-PF100

COMPLEX-PF100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo nái khô và nái mang...

Xem thêm
REP-25

REP-25

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 20 - 80Kg

Xem thêm
REP-30

REP-30

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg

Xem thêm
REP-80S

REP-80S

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xuất...

Xem thêm
REP-60

REP-60

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xuất...

Xem thêm
STARTER 500

STARTER 500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo 20 - 50Kg

Xem thêm
GROW-500

GROW-500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg

Xem thêm
FINISH-500

FINISH-500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xu...

Xem thêm
COMPLEX-PS100

COMPLEX-PS100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo 20 - 50Kg

Xem thêm
COMPLEX-PG100

COMPLEX-PG100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg

Xem thêm
PREMIX-P27

PREMIX-P27

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho heo 20 - 50Kg ...

Xem thêm
PREMIX-P36

PREMIX-P36

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg ...

Xem thêm
PREMIX-P45

PREMIX-P45

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xuất...

Xem thêm

Heo con

REP-PW

REP-PW

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo sau cai sữa...

Xem thêm
REP -15

REP -15

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 15 - 20Kg

Xem thêm
REP-SL

REP-SL

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo nái nuôi co...

Xem thêm
PRE-STARTER 500

PRE-STARTER 500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo sau cai sữa...

Xem thêm
PREMIX-P18

PREMIX-P18

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho heo sau cai sữa...

Xem thêm
COMPLEX-PP100

COMPLEX-PP100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo sau cai sữa - 20Kg

Xem thêm

Heo nái

REP-SP

REP-SP

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo nái hậu bị,...

Xem thêm
REP-SL

REP-SL

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo nái nuôi co...

Xem thêm
SOW-P500

SOW-P500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo nái khô và...

Xem thêm
COMPLEX-SL100

COMPLEX-SL100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo nái khô và nái mang ...

Xem thêm
PREMIX-SOW

PREMIX-SOW

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY Chuyên dùng cho heo nái mang thai...

Xem thêm
SOW-L500

SOW-L500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo nái nuôi ...

Xem thêm

Bò thịt

COW-100

COW-100

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho bò thịt và bò...

Xem thêm

Bò sữa

DAIRY-250

DAIRY-250

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho bò giai đoạn...

Xem thêm

Gà thịt

REP-BS

REP-BS

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho gà siêu thịt...

Xem thêm
REP-BG

REP-BG

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho gà siêu thịt...

Xem thêm
REP-BF

REP-BF

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho gà siêu thịt...

Xem thêm
BROILER-C500

BROILER-C500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho gà siêu thịt...

Xem thêm
BROILER-G500

BROILER-G500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho gà siêu thịt...

Xem thêm
COMPLEX-BC100

COMPLEX-BC100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho gà siêu thịt giai đoạn...

Xem thêm
COMPLEX-BG100

COMPLEX-BG100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho gà siêu thịt giai đoạn...

Xem thêm
COMPLEX-BF100

COMPLEX-BF100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho gà siêu thịt giai đoạn...

Xem thêm
PREMIX-B45

PREMIX-B45

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY) Chuyên dùng cho gà siêu thị...

Xem thêm

Gà đẻ

REP-LS

REP-LS

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn...

Xem thêm
REP-LG

REP-LG

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn...

Xem thêm
REP-LE 4%

REP-LE 4%

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn...

Xem thêm
REP-LE 4%S

REP-LE 4%S

(CÔNG THỨC PREMIX HỮU CƠ) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn...

Xem thêm
REP-LA 4%

REP-LA 4%

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn...

Xem thêm
LAYER-S500

LAYER-S500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho gà đẻ hậu...

Xem thêm
LAYER-E500

LAYER-E500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho gà đẻ giai...

Xem thêm
COMPLEX-LS100

COMPLEX-LS100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn gà con...

Xem thêm
COMPLEX-LG100

COMPLEX-LG100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn hậu...

Xem thêm
COMPLEX-LE100

COMPLEX-LE100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn đẻ...

Xem thêm
COMPLEX-LA100

COMPLEX-LA100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho gà đẻ giai đoạn đẻ...

Xem thêm
PREMIX-L99

PREMIX-L99

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY) Chuyên dùng cho gà đẻ (Laye...

Xem thêm

Cút thịt

REP-JQG

REP-JQG

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho cút giai đoạn...

Xem thêm

Cút đẻ

REP-JQE 4%

REP-JQE 4%

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho cút giai đoạn...

Xem thêm

Vịt thịt

REP-DSG

REP-DSG

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho vịt thịt giai...

Xem thêm
DUCK-S500

DUCK-S500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho vịt thịt giai...

Xem thêm
COMPLEX-DS100

COMPLEX-DS100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho vịt thịt giai đoạn 01...

Xem thêm
PREMIX-DUCK

PREMIX-DUCK

CÔNG THỨC PREMIX Chuyên dùng cho vịt thịt, vịt đẻ và vịt...

Xem thêm

Vịt đẻ

REP-DE 4%

REP-DE 4%

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho vịt đẻ và vịt...

Xem thêm
DUCK-E500

DUCK-E500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho vịt đẻ và...

Xem thêm
COMPLEX-DL100

COMPLEX-DL100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho vịt đẻ và vịt bố mẹ...

Xem thêm
PREMIX-DUCK

PREMIX-DUCK

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho vịt thịt, vịt...

Xem thêm

Nhãn hiệu khác

backtop