Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P
Sản phẩm - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P
Báo giá

Heo thịt

R.E.P NUTRITION

REP - 100

REP - 100

CHẾ PHẨM CAO CẤP CHUYÊN DÙNG CHO HEO (60Kg - Xuất)

Xem thêm
PRO-DIGET

PRO-DIGET

Men tiêu hóa sống

Xem thêm
PRO-DIAV

PRO-DIAV

CHẾ PHẨM VI SINH ĐƯỜNG RUỘT BỔ SUNG THỨC ĂN GIA SÚC GIA...

Xem thêm
AD3E SOLUBLE

AD3E SOLUBLE

CHẾ PHẨM BỔ SUNG VITAMIN A,D3,E

Xem thêm
MULTI-VITAMIN

MULTI-VITAMIN

CHẾ PHẨM BỔ SUNG HỔN HỢP VITAMIN B, C

Xem thêm
CATOFOS

CATOFOS

CHẾ PHẨM TĂNG LỰC CẤP THỜI CHO GIA SÚC, GIA CẦM

Xem thêm
PREMIX-027

PREMIX-027

PREMIX CHUYÊN DÙNG CHO HEO (20 - 50Kg)

Xem thêm
PREMIX-036

PREMIX-036

PREMIX CHUYÊN DÙNG CHO HEO (50 - 80Kg)

Xem thêm
PREMIX-045

PREMIX-045

NỞ MÔNG, BUNG ĐÙI, TẠO NẠC PREMIX CHUYÊN DÙNG CHO HEO (80Kg...

Xem thêm
VIGOROUS

VIGOROUS

CHẾ PHẨM TĂNG LỰC CẤP THỜI CHO GIA SÚC, GIA CẦM

Xem thêm
SUDSY-C30%

SUDSY-C30%

VITAMIN C HÒA TAN

Xem thêm
VITA-C10%

VITA-C10%

VITAMIN C HÒA TAN

Xem thêm
GLUCO-K.C

GLUCO-K.C

GIẢI PHÁP BẢO VỆ GIA SÚC, GIA CẦM TRONG MÙA DỊCH

Xem thêm
REP-LYTE

REP-LYTE

CHỐNG MẤT NƯỚC, STRESS VÀ HỒI SỨC CHO GIA SÚC, GIA CẦM

Xem thêm
MANO-GLUCAN

MANO-GLUCAN

CHẾ PHẨM SINH HỌC KÍCH THÍCH MIỄN DỊCH, NGỪA BỆNH TĂNG...

Xem thêm
SORBITOL+B12

SORBITOL+B12

CHẾ PHẨM GIẢI ĐỘC GAN

Xem thêm
DETOXI

DETOXI

CHẾ PHẨM GIẢI ĐỘC GAN - THẬN

Xem thêm
ANATOXIN

ANATOXIN

CHẾ PHẨM GIẢI ĐỘC GAN – LỌC THẬN CAO CẤP

Xem thêm
ECO-PRO

ECO-PRO

CHUYÊN PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH TIÊU CHẢY Ở GIA SÚC

Xem thêm
SECURITOR

SECURITOR

CHẾ PHẨM VITAMIN VÀ THẢO DƯỢC NGỪA BỆNH VÀ TĂNG TRỌ...

Xem thêm
ARTIFIX

ARTIFIX

HỔN HỢP TINH DẦU CHỨC NĂNG VÀ VITAMIN THÔNG ĐƯỜNG HÔ HẤP,...

Xem thêm
BCOMPLEX-C

BCOMPLEX-C

CHẾ PHẨM BỔ SUNG HỔN HỢP VITAMIN B, C

Xem thêm

R.E.P FEED

GROW

GROW

CHẾ PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO HEO 20 – 70Kg

Xem thêm
FINISH

FINISH

CHẾ PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO HEO 70 – Xuất

Xem thêm
COMPLEX-PF100

COMPLEX-PF100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo nái khô và nái mang...

Xem thêm
REP-25

REP-25

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 20 - 80Kg

Xem thêm
REP-30

REP-30

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg

Xem thêm
REP-80S

REP-80S

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xuất...

Xem thêm
REP-60

REP-60

(CÔNG THỨC PREMIX HOÀN HẢO) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xuất...

Xem thêm
STARTER 500

STARTER 500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo 20 - 50Kg

Xem thêm
GROW-500

GROW-500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg

Xem thêm
FINISH-500

FINISH-500

(CÔNG THỨC PREMIX ĐẬM ĐẶC) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xu...

Xem thêm
COMPLEX-PS100

COMPLEX-PS100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo 20 - 50Kg

Xem thêm
COMPLEX-PG100

COMPLEX-PG100

(CÔNG THỨC Complex) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg

Xem thêm
PREMIX-P27

PREMIX-P27

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho heo 20 - 50Kg ...

Xem thêm
PREMIX-P36

PREMIX-P36

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho heo 50 - 80Kg ...

Xem thêm
PREMIX-P45

PREMIX-P45

(CÔNG THỨC PREMIX CHO NHÀ MÁY ) Chuyên dùng cho heo 80Kg - Xuất...

Xem thêm
backtop